Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rehabilitacyjna

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “NOVUM” świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w zakresie rehabilitacji.

Oferujemy zabiegi:

Laser
Prądy interferencyjne
Galwanizacja
Jonoforeza
Prądy diadynamiczne
Elektrostymulacja
Magnetoterapia
Ultradzwięki
Krioterapia
Lampa Sollux
Fotel masujący
Kinezyterapia /UGUL/

Masaż klasyczny:
– odcinek szyjny
– odcinek piersiowy
– odcinek lędźwiowy
– całego kręgosłupa
Masaż relaksujący
(pozwalający odzyskać witalność)
Masaż bańkami leczniczymi
Masaż limfatyczny
Dynamiczne plastrowanie

Powyższe usługi są usługami komercyjnymi.

Kontakt
Rehabilitacja (46) 854 30 42

Inspektor RODO
inspektorpup@musinovum.pl

CENNIK USŁUG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

obowiązujących od dnia 01.03.2024 r.
 • Laser 19 zł

  koszt jednego zabiegu

 • Prądy interferencyjne 19 zł

  koszt jednego zabiegu

 • Galwanizacja 19 zł

  koszt jednego zabiegu

 • Jonoforeza 19 zł

  koszt jednego zabiegu

 • Prądy diadynamiczne 19 zł

  koszt jednego zabiegu

 • Elektrostymulacja 19 zł

  koszt jednego zabiegu

 • Magnetoterapia 19 zł

  koszt jednego zabiegu

 • Ultradźwięki 19 zł

  koszt jednego zabiegu

 • Krioterapia 20 zł

  koszt jednego zabiegu

 • Lampa Sollux 19 zł
 • Fotel masujący 20 zł

  20 minut

 • Kinezyterapia /UGUL/ 40 zł

  30 minut

 • Masaż klasyczny - odcinek szyjny 45 zł
 • Masaż klasyczny - odcinek piersiowy 45 zł
 • Masaż klasyczny - odcinek lędźwiowy 45 zł
 • Masaż klasyczny całego kręgosłupa 100 zł
 • Masaż relaksujący 45 zł

  pozwalający odzyskać witalność

 • Masaż bańkami leczniczymi 30 zł
 • Masaż limfatyczny 60 zł
 • Dynamiczne plastrowanie 45 zł

Cennik Usług Medycznych

obowiązuje od 01.03.2024 r.

Usługi lekarskie internistyczne

 • Badania profilaktyczne 120 zł
 • Porady internistyczne 110 zł
 • Opinia lekarska 30zł

Zabiegi pielęgniarskie

 • Iniekcja - domięśniowo, podstawowe 20 zł
 • Iniekcja - dożylnie 25 zł
 • EKG 45 zł
 • Cholesterol 20 zł
 • Cukier 20 zł
 • RR 15 zł
 • Waga, miara, wzrost 10 zł

INFORMACJA PUP

1. Zarząd PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO PRODUKCYJNEGO „NOVUM” Spółka z o. o. zgodnie z dyspozycją art.24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej informuje, że prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne i udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) Praktyki lekarskie ogólne:
– poradnia internistyczna,
– gabinet zabiegowy;
b) Praktyki lekarskie specjalistyczne;
c) Działalność fizjoterapeutyczna:
– gabinet fizjoterapii,
– gabinet rehabilitacji.
2. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO PRODUKCYJNEGO „NOVUM” Sp. z o.o. NIE pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
3. Właściciel nieruchomości, na której położona jest Przychodnia – spółka MUSI NOVUM sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, prowadzi obserwację na obszarze wokół budynku oraz klatki schodowej prowadzącej do Przychodni za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Monitoring dotyczy pomieszczeń ogólnodostępnych (jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń) – wokół budynku oraz klatki schodowej prowadzącej do Przychodni.
4. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ za wykonane usługi medyczne i fizjoterapeutyczne pobiera opłaty zgodnie z powyższym cennikiem.