Ochrona Mienia

Usługi ochrony prowadzimy nieprzerwanie od 1951 r. Jesteśmy jedną z najstarszych firm w tej branży. Chronimy zarówno obiekty publiczne, jak i przemysłowe, w tym umieszczone przez Wojewodę na liście obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Przed rozpoczęciem ochrony danego obiektu przeprowadzamy wizję lokalną. Specjaliści zatrudnieni w naszej firmie dokonują dokładnej oceny charakteru obiektu, jak również potencjalnych zagrożeń. Na życzenie naszych klientów sporządzamy także plan ochrony obiektu. Bierzemy odpowiedzialność finansową za powierzone nam mienie. Posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilno – prawnej na kwotę 5 000 000 zł

MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie oferuje Państwu

USŁUGI DOZORU I OCHRONY MIENIA

Usługi te realizujemy w formie:

Bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej

Zabezpieczenia technicznego obiektów.

Wykonywania planów ochrony obiektu.

Posiadamy

70 letnią tradycję i doświadczenie w prowadzeniu usług dozoru mienia,

wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników ochrony, w tym również pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

wysoko wykwalifikowaną kadrę osób organizujących i nadzorujących wykonywanie oferowanych usług, również wpisanych na listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego,

koncesję udzieloną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w wymienionych wyżej formach,

dobre wyniki ekonomiczne oraz znaczny majątek Spółdzielni,

550 osobową załogę,

status zakładu pracy chronionej.

Firmy, które zlecają nam usługi mają obniżone wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określone par. 21 i 22 Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wielkość ulg we wpłatach na PFRON w przypadku zlecenia nam usługi wynosi zwykle około 50 % wartości świadczonych usług.