logo

MUSI NOVUM Sp. z o.o.


 INFORMACJA

INFORMACJA

1. Zarząd PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO PRODUKCYJNEGO „NOVUM” Spółka z o. o. zgodnie z dyspozycją art.24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej informuje, że prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne i udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) Praktyki lekarskie ogólne:
- poradnia internistyczna,
- gabinet zabiegowy;
b) Praktyki lekarskie specjalistyczne;
c) Działalność fizjoterapeutyczna:
- gabinet fizjoterapii,
- gabinet rehabilitacji.
2. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO PRODUKCYJNEGO „NOVUM” Sp. z o.o. NIE pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
3. Właściciel nieruchomości, na której położona jest Przychodnia - spółka MUSI NOVUM sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, prowadzi obserwację na obszarze wokół budynku oraz klatki schodowej
prowadzącej do Przychodni za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Monitoring dotyczy pomieszczeń ogólnodostępnych (jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
pacjentów lub pracowników pomieszczeń) - wokół budynku oraz klatki schodowej prowadzącej do Przychodni.
4. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ za wykonane usługi medyczne i fizjoterapeutyczne pobiera opłaty zgodnie z poniższym cennikiem.

96-300 Żyrardów, 1 Maja 43a,(46)855 30 45, biuro@musinovum.pl