logo

MUSI NOVUM Sp. z o.o.


 Dozór mienia

Dozór Mienia

Usługi ochrony prowadzimy nieprzerwanie od 1951r. Jesteśmy jedną z najstarszych firm w tej branży. Chronimy zarówno obiekty publiczne, jak i przemysłowe, w tym umieszczone przez Wojewodę na liście obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Przed rozpoczęciem ochrony danego obiektu przeprowadzamy wizję lokalną. Specjaliści zatrudnieni w naszej firmie dokonują dokładnej oceny charakteru obiektu, jak również potencjalnych zagrożeń. Na życzenie naszych klientów sporządzamy także plan ochrony obiektu. Bierzemy odpowiedzialność finansową za powierzone nam mienie. Posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilno - prawnej na kwotę 5 000 000 zł

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.10.2012r. spółka uzyska prawo do udzielenia ulgi we wpłatach na PFRON dokonywanych w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Posiadamy koncesje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie usług ochrony osób i mienia L-0870/00


96-300 Żyrardów, 1 Maja 43a,(46)855 30 45, biuro@musinovum.pl