logo

MUSI NOVUM Sp. z o.o.


 archiwum żyrardów

Usługi Archiwowania Akt

     MUSI NOVUM Sp. z o.o. usługi archiwizacji akt prowadzi od 1975r. Działamy na terenie całego kraju. Wykonujemy prace archiwizacyjne u klienta, jak również w swoich placówkach. Prowadzimy własne archiwum rotacyjne, znajdujące się w Żyrardowie. Mamy ogromne doświadczenie w zakresie organizowania archiwum zakładowego, porządkowania akt, etc. Nasze usługi wykonywane są zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997r. i z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dn. 12.05.2003r. oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r.

Spółka jest wpisana do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych OR-AG-V.8260.9.2011.JSUprzejmie informujemy, że od dnia 01.10.2012r. spółka uzyska prawo do udzielenia ulgi we wpłatach na PFRON dokonywanych w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

Wniosek do wypełnienia o okres zatrudnienia i uzyskanego wynagrodzenia Wniosek o zatrudnienie i zarobki

Specjalista ds usług archiwizacji : telefon 725-779-771 w godz 8-15

96-300 Żyrardów, 1 Maja 43a,(46)855 30 45, biuro@musinovum.pl